Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 17 - Unit 3 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

Look the pictures and complete the words. Read them aloud. Nhìn vào bức tranh và hoàn các từ đã cho. Đọc to các từ đó.

1. Look the pictures and complete the words. Read them aloud.
Nhìn vào bức tranh và hoàn các từ đã cho. Đọc to các từ đó.

Key - Đáp án:

a. clothes                      b. green cofcxr                    c. gloves                       d. cat

e. garden                    f. candle                          g. grapes                     h. kangaroo

2. Put the following words in the correct columns.

Xếp các từ sau vào đúng cột

Key - Đáp án:

/g/

 

/k/

grass

kitchen

give

cat

grapefruit

ketchup

good

kettle 

glad

dass

girl

kite

3. Read the following conversation and pay attention to the words in bold.
Đọc đoạn hội thoại sau và chú ý vào các từ in đậm.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan