Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 20 – Unit 3 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Look at the problems the people or the community is having. Give two ideas about the ways volunteers could help. Nhìn vào các vấn đề con người và xã hội đang gặp phải. Đưa ra 2 ý tưởng tình nguyện viên có thể giải quyết các vấn đề đó.

1. Look at the problems the people or the community is having. Give two ideas about the ways volunteers could help.
Nhìn vào các vấn đề con người và xã hội đang gặp phải. Đưa ra 2 ý tưởng tình nguyện viên có thể giải quyết các vấn đề đó.

1. 'The lakes are full of rubbish. Nobody wants to go there.’

2. 'We are cold and hungry. We have to live on the street this winter.'

3. 'We can't read or write, but we can't go to school because we have to work during the day.'

4. 'The hurricane was terrible. Our houses were destroyed.'

Key - Đáp án:

(Sample answers)

Câu trả lời mẫu

1. We can clean them up. We can plan: more trees and flowers beside the lakes.

2. We can cook meals and b' ng them to these homeless people. We can ask people to donate warm clothes for them.

3. We can organise evening classes for these street children. We can collect books for them.

4.We can ask people to donate money for them. We can volunteer to help them rebuild their houses.

2. Look at the Mai's blog and talk about her volunteer work, using past simple and present perfect.

Nhìn vào blog của Mai và nói về công việc tình nguyện của cô ấy, sử dụng thì quá khứ và hiện tại hoàn thành.

Example: I began working for 'Green Summer' in 2011.1 have cleaned up streets.

Key - Đáp án:

(Sample answers)

Câu trả lời mẫu

I began working for 'Greer Sturner' in 2011. I have cleaned up streets. I have planted trees. I have tutored small children in my neighbourhood. I have also donated books for village children. In 2012 I started my own project to help street children. I have taught them to speak English.

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan