Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 28 - Unit 4 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Find the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.

1. Find the word which is pronounced differently in the part underlined.
Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.

1.

A. traditional

B. essential

C. audition

D picture

2.

A. attract

B. actor

C. guitarist

D gallery

3.

A. delicious

B. special

C. musical

D physician

4.

A. usually

B. composer

C. leisure

D. version

5.

A. prefer

B. perform

C. painter

D. concert

Key - Đáp án:
1. D; 2. C; 3. C; 4. B; 5. A
 
2. Single-underline words having sound /ʃ/ and double-underline words having sound /ʒ/ following sentences. Then read them aloud.
 
Gạch một gạch dưới các từ có chứa âm /ʃ/ và gạch hai gạch dưới các từ có chứa âm /ʒ/ trong những câu sau. Đọc to các từ đó.
1. The comedy show last night was a success.
2. There is a live show of rock and roll on television.
3. Can you lend me your measuring tape, please?
4. She is now polishing her shoes.
5. It was a pleasure to watch the musical performance.
Key - Đáp án:
1. The comedy show last night was a success.

2. There is a live show of rock and roll on television.

3. Can you lend me your measuring tape, please?

4. She is now polishing her shoes.

5. It was a pleasure to watch the musical performance.

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan