Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 36 - Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Practise the following questions. Thực hiện các câu hỏi sau.

1. Practise the following questions.
Thực hiện các câu hỏi sau.

 

2. Put the questions into the correct category, then practise saying them.

Xếp mỗi câu hỏi sau vào đúng cột và luyện nói các câu hỏi đó.

1.   What will you do when you grow up?

2.   Do you want to be a millionaire?

3.   How eco-friendly will cars be in the next 20 years?

4.   Could you check the weather forecast for me? Will it rain tomorrow?

5.   Which transport will be most popular in the future?

 

Key - Đáp án:

 

3. Practise the following conversation.

Luyện tập đoạn hội thoại sau.

Phong: Have you got a bike, Tuan Anh?

Tuan Anh: Yes, I have. I bike to school every day.

Phong: Do you think it's the best way to move around?

Tuan Anh: Well... I don't know. Sometimes it's quite slow, especially when I'm already late. But it's eco-frie Do you have one, Phong?

Phong: Yes, but I wish I could use it more often. Do you think we need special lanes for bikes?

Tuan Anh: Yes, I think so. There're too many motorbikes. So how do you go to school?

Phong: I take the bus. I think we will soon have tubes in our city as well.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan