Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 39 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions? Đọc đoạn văn sau, nhìn vào các câu được gạch chân. Câu nào là thật, câu nào là ý tưởng?

1a. Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts? Which ones are opinions?
Đọc đoạn văn sau, nhìn vào các câu được gạch chân. Câu nào là thật, câu nào là ý tưởng?

Anna: I think rail travel is the best transport method for the future. What do you think Mai?

Mai: Well... I don't know. It's perhaps quite uncomfortable. Look at the trains in Japan. They're so crowded.

Anna: But it's fast if you want to go from one place to another in a city. And it's cheaper than going by taxi.

Mai: Yes, I agree you will have to spend more money if you take a taxi. But is it faster? The trains in Sweden are delaved quite often.

Anna: Yes, that's right. So what do you think is better than trains?

Mai: Maybe bicycles?

Anna: Perhaps they're good if you don't have any luggage.

Facts

Opinions

 

 

 

 

Key - Đáp án:

Facts

Opinions

They're so crowded.

And it's cheaper than going by taxi.

The trains in Sweden are delayed quite often.

 

I  think rail travel is the best transport method for the future.

It's perhaps quite uncomfortable.

Perhaps they’re good if you don’t have any luggage.

b. Look at the Opinions Box. Do you agree with these opinions? Say why you do or why you don't.

Nhìn vào cột ý tưởng. Bạn có đồng ý với các ý tưởng này không? Tại sao có và tại sao không?

Key - Đáp án:

 

Agree

Disagree

Rail travel is the best transport method for the future.

It's cheap and can help reduce pollution.

Bicycle are even cheaper and more eco-friendly.

Travelling by train is quite uncomfortable.

It's crowded and there can be delayed.

You can work or even take a nap on a train.

Travelling by bicycle is good if you don't have any luggage.

If you have suitcases you should go by car, or by train.

You can just put your things in a backpack and wear it.

 

2. This is Huong and some information about herself. Can you predict her future? Choose one option and say your predictions. Explain your choice.

Đây là Hương và một vài thông tin về cô ấy. Bạn có thể dự đoán tương lai của cô ấy không? Chọn một đáp án và nói lên dự đoán của bạn, giải thích.

 Key - Đáp án:

Huong will become a teacher because she Boesctifldpen and Hoes giving explanations.

She will live in a house in the countryside with a ggden because she Bees plants and flowers and she loves being in nature.

She will travel to France in the future because her school has an exchange programme with a school in France and she can speak French.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan