Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 36 - Unit 5 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

1. Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud.

Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

A. map

B. hat

C. cap

D. what

A. soft

B. bottle

C. roll

D. coffee

A. daughter

B. sauce

C. aunt

D. laundry

A. was

B. walk

C. water

D. wall

A. morning

B. forget

C pork

D. forty

Key - Đáp án:

1.D; 2.C; 3.C; 4.A; 5.B

2. Give the names of the following pictures (the first letter of each word is given), then read them aloud.

Cho biết tên của các bức trang dưới đây( chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn), đọc to các tên đó.

Now, put the words in the correct columns.
Đặt các từ trên vào đúng cột.
/ɒ/

/ɔ:/

 rod, pot, fox

 salt, fork, sauce

Đặt các từ trên vào đúng cột.
Key - Đáp án:
 
1.rod; 2.salt; 3.pot; 4.fork; 5.fox; 6. sauce.
/ɒ/

/ɔ:/

 rod, pot, fox

  salt, fork, sauce

 

 

 
 
 
 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan