Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 42 – Unit 5 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu

Answer these questions. Trả lời các câu hỏi sau.

1. Answer these questions.
Trả lời các câu hỏi sau.

1. How many meals do people in your area/city/province/village often have a day?

_____________________________________________________________

2. What do they have for breakfast/lunch/dinner?

_____________________________________________________________

3. What time do they usually have breakfast/lunch/dinner?

_____________________________________________________________

4. Do they have a lot of dishes?

_____________________________________________________________

5. What do you think about food in your region?

_____________________________________________________________

2. Write a short paragraph about eating habits in your area/city/province/village. You may us ideas in 1, the writing plan below, and Minh's paragraph in Reading as a model.
Viết một đoạn văn ngắn về thói quen ăn uống ở địa phương/thành phố/huyện/tỉnh của bạn. Có thể sử dụng ý tưởng trong bài 1, dưới đây là dàn ý, tham khảo đoạn văn của Minh ở phần đọc.

PLAN

-Introduction (paragraph 1):

What people in your area/city/province/village like eating and how many meals they have a day

-Body (paragraph 2):

What people in your area/city/province/village have for breakfast, lunch, and dinner

-Conclusion (paragraph 3):

What you think about food in your area/city/province/village.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan