Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 39 – Unit 5 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Choose A-E to complete the following conversation. Then practise the conversation with your friend. Chọn từ A-E để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây. Luyện tập hội thoại với bạn bè.

1. Choose A-E to complete the following conversation. Then practise the conversation with your friend.
Chọn từ A-E để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây. Luyện tập hội thoại với bạn bè.

A: Help me make a glass of lemonade, please. What should I do first?

A. Next, put five cups of cold water into a glass.

B: Then add sugar in your water.

B:(1)__________________________

A: Squeeze lemons for lemon juice. What should I do next?

C. Mix all of your ingredients together, put in some ice, and enjoy your cool and fresh lemonade.

B:(2)______________

D. First, take and squeeze three lemons for half a

A: Put cold water into a glass. And after that?

cup of lemon juice.

B:(3)______________

E. Three teaspoons.

A: How much sugar should 1 add?

 

B:(4)______________

 

A: Ok. And then?

 

B:(5)______________

 

A: Ah, yes. Thank you.

 

Key - Đáp án:
1. D; 2. A; 3. B; 4. E; 5. C
2. Look at the shopping list. In pairs, read the dialogue aloud and then act out similar dialogues.
Nhìn vào danh sách mua sắm. Ghép từng đôi một thành các đoạn hội thoại tương tự và đọc to.

A: Have you got any yogurt?

B: Yes, we have. How much do you want?

A: Three cartons, please.

B: Here you are, sir. Do you need anything else?

A: No. thanks.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan