Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52, 53 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52, 53 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bài 1 trang 52 SBT Hình học 10 nâng cao

\(\cos {15^0}\)bằng

A. \(\dfrac{1}{2};\)

B. \( - \dfrac{1}{2};\)

C. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2};\)

D. \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.\)

Giải:

Chọn D.

Bài 2 trang 52 SBT Hình học 10 nâng cao

\(\sin 120^0\) bằng

A. \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2};\)

B. \(\dfrac{{\sqrt 2 }}{2};\)

C. \(0,7;\)

D. \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}.\)

Giải

Chọn A.

Bài 3 trang 52 SBT Hình học 10 nâng cao

A. \(\sin {91^0} > \sin {92^0};\)

B. \(\sin {91^0} < \sin {92^0};\)

C. \(\sin {91^0} = \sin {92^0};\)

D. \(\sin {90^0} < 0.\)

Giải

Chọn A.

Bài 4 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

A. \(\cos {135^0} = \cos {45^0};\)

B. \(\cos {135^0} > \cos {45^0};\)

C. \(\cos {135^0} =  - \cos {45^0};\)

D. \(\cos {135^0} = 3\cos {45^0}.\)

Giải

Chon C.

Bài 5 trang 53 SBT Hình học 10 nâng cao

Tam giác \(ABC\) có \(AB=5, AC=7,\) \(\widehat {BAC} = {120^0}\) thì

A. \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 35;\)

B. \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 17,5;\)

C. \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  =  - 35;\)

D. \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  =  - 17,5.\)

Giải

Chọn D.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan