Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 19; bài 3, 4 trang 20 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 2 Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 19 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Mua \(12\) quyển vở hết \(24 000\) đồng. Hỏi mua \(30\) quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp: 

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tìm số tiền mua \(1\) quyển vở = số tiền mua \(12\) quyển vở \(:\,12\).

- Tìm số tiền mua \(30\) quyển vở = số tiền mua \(1\) quyển vở \(\times\,30\).

Lời giải: 

Mua 1 quyển vở hết 24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết 2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Bài 2 trang 19 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải: 

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

\(24\) cái bút chì gấp \(8\) cái bút chì số lần là:

              24 : 8 = 3 (lần)

Mua \(8\) cái bút chì thì phải trả số tiền là :

             30000 : 3 = 10000 (đồng)

                                  Đáp số: \(10000\) đồng.

Bài 3 trang 20 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế ?

Phương pháp:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị :

- Tìm số học sinh mà 1 xe chở được = số học sinh 3 xe chở được : 3.

- Tìm số xe đợt 2 cần dùng =  160 : số học sinh mà 1 xe chở được.

Lời giải: 

Mỗi ô tô chở được:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số ô tô để chở học sinh đợ thứ hai là:

160 : 40 = 4 (ô tô)

Đáp số: 4 ô tô.

Bài 4 trang 20 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một người làm công trong 2 ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp: 

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tính số tiền công trong 1 ngày = số tiền công trong 2 ngày : 2.

- Tính số tiền công trong 5 ngày = số tiền công trong 1 ngày x 5.

Lời giải: 

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan