Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 22; bài 2, 3, 4 trang 23 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài. Bài 4 Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km.

Bài 1 trang 22 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \( \dfrac{1}{10} \) đơn vị lớn.

Phương pháp: 

Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo độ dài đã học để hoàn thành bảng đã cho.

Lời giải:

Bài 2 trang 23 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm                  b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

    342dm = ... cm                    4000m = ... hm                         1cm = ... m    

    15cm = ... mm                     25 000m = ... km                      1m = ... km

Phương pháp:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài để đổi các đơn vị đo.

Lời giải:

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = ... m 

    8m 12cm = ... cm

b) 354dm = ... m ... dm

    3040m = ... km ... m

Phương pháp:

Áp dụng các cách đổi:    1km = 1000m;    1m = 10dm = 100cm.

Lời giải:

a) 4km 37m = 4037m

8m 12cm = 812cm

b) 354dm = 35m 4dm

3040m = 3km 40m.

Bài 4 trang 23 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp:

- Quãng đường Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh = Quãng đường Hà Nội - Đà Nẵng cộng với 144km.

- Quãng đường Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh = Quãng đường Hà Nội - Đà Nẵng cộng với Quãng đường Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải:

Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km     b) 1726km.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan