Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 5 - Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 28 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích. Bài 3 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 1mm2 =... cm2

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Đọc các số đo diện tích :      29mm2;        305mm2;          1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích :

- Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

- Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Phương pháp:

Để đọc (hoặc) viết các số đo diện tích ta viết số đo trước, sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị diện tích.

Lời giải:

a) 29mm2 : Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

   305mm2 : Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.

   1200mm2: Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2

   Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = … mm2                              1m2 = … cm2

    12km2 = … hm2                             5m2 = … cm2

    1hm2 = … m2                                12m2 9dm2 = … dm2

    7hm2 = … m2                                37dam2 24m2 = … m2

b) 800mm2 = ... cm2;                        3400dm2 = ... m2;

   12 000hm2 = ... km2;                      90000m2 = ... hm2;   

   150cm2 = ... dm2... cm2;                 2010m2 = ... dam2... m2

Lời giải:

a) 5cm2 = 500 mm2                           1m2 = 10000cm2

    12km2 = 1200 hm2                        5m2 = 50000cm2

    1hm2 = 10000 m2                          12m2 9dm2 =  1200dm2 + 9 dm2 = 1209dm2

    7hm2 = 70000 m2                          37dam2 24m2 = 3700 m+ 24 m= 3724m2         

b) 800mm2 = 8cm2;                           3400dm2 = 34m2;

12 000hm2 = 120km2;                       90000m2 = 9hm2;       

150cm2 = 100 cm2 + 50 cm2 = 1 dm2 50cm2 ;           

2010m2 = 2000 m2 + 10 m2 = 20 dam10m2

Bài 3 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 1mm=... cm2                                      b) 1dm=... m2

8mm2 = ... cm2                                            7dm2 = ... m2

29mm2 = ... cm2                                          34dm2 = ... m2

Lời giải:

a) 1mm2= \( \dfrac{1}{100}\) cm2                                 b) 1dm= \( \dfrac{1}{100}\)m2

8mm2 = \( \dfrac{8}{100}\) cm2                                      7dm2 = \( \dfrac{7}{100}\)m2

29mm2 = \( \dfrac{29}{100}\) cm2                                  34dm2 = \( \dfrac{34}{100}\)m2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan