Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán lớp 5 - Héc-ta

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 29; bài 2, 3, 4 trang 30 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Héc-ta. Bài 2 Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2                                          \( \dfrac{1}{2}\) ha = ... m2 

   20ha = ... m2                                        \( \dfrac{1}{100}\) ha = ... m2 

   1km2 = ... ha                                        \( \dfrac{1}{10}\) km2 = ... ha

   15km2 = ... ha                                       \( \dfrac{3}{4}\) km2 = ... ha 

b) 60 000m2  = ... ha                                 1800ha = ... km2  

   800 000m2  = ... ha                                27000ha = ... km2

Lời giải: 

a) 4ha = 4 x 10 000m2 = 40 000m2                     

   20ha = 20 x 10 000m2 = 200 000m2

   \( \dfrac{1}{2}\) ha = \(\dfrac{1}{2} \times 10000\)m= \(5 000\)m2

   \( \dfrac{1}{100}\) ha = \(\dfrac{1}{{100}} \times 10000\)m= \(100\)m2

   1km2 = 100 ha                     

   15 km2 = 15 x 100ha = 1500 ha

   \( \dfrac{1}{10}\)km2 = \(\dfrac{1}{{10}} \times 100\)ha = \(10\)ha

   \( \dfrac{3}{4}\) km2 = \(\dfrac{3}{4} \times 100\)ha = \(75\)ha  

b) 60 000m2  = 6ha                                 1800ha = 18km2  

    800 000m= 80ha                              27000 ha = 270km2  

Bài 2 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Phương pháp:  

Áp dụng cách đổi:  1km= 100hm= 100ha.  

Lời giải: 

22 200 ha = 222km2

Diện tích rừng Cúc Phương là 222km2

Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đúng ghi \(Đ\), sai ghi \(S\):

a) \(85km^2\) \(< 850ha\)           

b) \(51ha > 60 000m^2\)       

c) \(4dm^2\) \(7cm^2\) \(=  4\dfrac{7}{10}dm^2\)

Lời giải: 

a) S. (vì 85km2 = 8500ha > 850ha)

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m2)

c) S. \(4dm^2 7cm^2  =   4\dfrac{7}{100} dm^2\)

   Do đó \(4dm^2\) \(7cm^2\) \(=  4\dfrac{7}{10}dm^2\) là sai.

Bài 4 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Diện tích một trường đại học là \(12\)ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng \( \dfrac{1}{40}\) diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp: 

- Đổi diện tích của trường sang đơn vị mét vuông

- Tính diện tích tòa nhà chính ta lấy diện tích của trường đó nhân với \( \dfrac{1}{40}\) .

Lời giải: 

12ha = 120000m2

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là :

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số: 3 000 (m2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan