Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 21 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Bài 1 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Bài 1 trang 21 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Phương pháp:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Lời giải: 

Tóm tắt:

7 ngày     :     10 người

5 ngày     :     ... người?

Giải:

Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Bài 2 trang 21 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Phương pháp:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Lời giải: 

Tóm tắt:

120 người     :     20 ngày

150 người     :     ... ngày?

Giải:

Một người ăn hết số gạo đó trong:

20 x 120 = 2400 (ngày)

150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong:

2400 : 150 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Phương pháp:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt:

3 máy bơm     :     4 giờ

6 máy bơm     :     ... giờ?

Lời giải:

6 máy bơm so với 3 máy bơm thì gấp:

6 : 3 = 2 (lần)

6 máy bơm hút hết nước hồ sau:

4 : 2 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan