Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét: a) 3km 245m.

Bài 1 trang 45 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(35m \;23cm = ...m\);

b) \(51dm \;3cm = ...dm\);

c) \(14m \;7cm = ....m\).

Phương pháp:  

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải: 

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

Bài 2 trang 45 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm = ....m;    234cm = ...m;

506cm = ....m;    34dm =.....m

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải: 

315cm = 3,15 m

234cm = 2,34 m

506cm = 5,06 m

34dm= 3,4 m.

Bài 3 trang 45 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;    c) 307 m

Phương pháp: 

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị mét và ki-lô-mét: \(1km=1000m\), hay \(1m=\dfrac{1}{1000}km\) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải: 

a) 3km 245m = 3,245km

b) 5km 34m = 5,034km

c) 307 m = 0,307km

Bài 4 trang 45 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Phương pháp: 

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dạng số thập phân dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dạng số đo đề bài yêu cầu.

Lời giải: 

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c) 3,45km = 3450m

d) 34,3km = 34 300m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan