Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 19 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập và bổ sung về giải toán. Bài 1 Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 19 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số tiền mua \(1m\) vải = số tiền mua \(3m\) vải \(:3\).

- Tìm số tiền mua \(7m\) vải = số tiền mua \(1m\) vải \(\times 7\).

Lời giải:

Tóm tắt:

5m   :    80 000 đồng

7m   :    ... đồng?

Giải

Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng.

Bài 2 trang 19 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phương pháp:

Có thể giải bằng 2 cách:

Cách 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải: 

Tóm tắt:

3 ngày    :    1200 cây thông

12 ngày    :    ... cây thông?

Giải

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngay đội đó trồng được:

1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông.

Bài 3 trang 19 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên = 21 × tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên =  15 × tỉ số giữa 4000 người và 1000 người.

Lời giải:

a) 

Tóm tắt: 1000 người    :     tăng 21 người

4000 người    :     tăng ... người?

Giải

4000 người so với 1000 người thì gấp:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

21 x 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người: tăng ... người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

                4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là :

                 15 × 4 = 60 (người)

                                       Đáp số: 60 người.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan