Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Toán lớp 5 - Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 37 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Khái niệm số thập phân (tiếp theo). Bài 3 Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,1; 0,02; 0,004; 0,095.

Bài 1 trang 37 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đọc mỗi số thập phân sau : 

9,4  ;          7,98  ;           25,477  ;         206,075  ;            0,307

Phương pháp: 

Đọc phần nguyên rồi đọc dấu "phẩy", sau đó đọc phần thập phân.

Lời giải: 

9,4 : Chín phẩy bốn.

7,98 : Bảy phẩy chín mươi tám.

25,477 :  Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy.

206,075 : Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm.

0,307 : Không phẩy ba trăm linh bảy.

Bài 2 trang 37 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

\(5\dfrac{9}{10}\);          \(82\dfrac{45}{100}\);       \(810\dfrac{225}{1000}\).

Phương pháp: 

\(5\dfrac{9}{10}\) được viết thành \(5,9\) ;   \(5,9\) đọc là năm phẩy chín.

Các câu khác làm tương tự. 

Lời giải: 

Bài 3 trang 37 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1;    0,02;    0,004;    0,095

Lời giải: 

\(0,1=\dfrac{1}{10}\);                       \(0,02 =\dfrac{2}{100}\)

\(0, 004 =\dfrac{4}{1000}\);              \(0,095 =\dfrac{95}{1000}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan