Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 42 SGK Toán lớp 5 - So sánh hai số thập phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 42 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài So sánh hai số thập phân. Bài 2 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19.

Bài 1 trang 42 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Phương pháp: 

- So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải: 

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.

Bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375;    9,01;    8,72;    6,735;    7,19

Phương pháp: 

- So sánh các số theo quy tắc:

 + So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

- Sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải: 

6,375  <  6,735  <  7,19  <  8,72  <  9,01 

Bài 3 trang 42 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;    0,197;    0,4;    0,321;    0,187

Phương pháp: 

- So sánh các số theo quy tắc:
+ So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

+ Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau, thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... 

- Sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Lời giải:

0,4  >  0,321  >  0,32  >  0,197  >  0,187

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan