Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau : U = 20%, X = 22%, A = 28%.

Trong một phân tử mARN ở E. coli, tỉ lệ % các loại nuclêôtit như sau :

U = 20%, X = 22%, A = 28%.

a)    Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen đã tổng hợp nên phân tử mARN trên.

b)   Trong phân tử mARN trên, nếu số nuclêôtit loại ađênin là 560 thì đoạn ADN làm khuôn để tổng hợp nên nó có chiểu dài bao nhiêu Ả ?

Lời giải :

a)  Theo cơ chế phiên mã của gen ta có sơ đồ :

 

Sơ đồ tổng hợp thành phần các nuclêôtit của đoạn mã hoá của gen khi một mạch của nó là 100%. Từ sơ 

đồ trên ta thấy :

a)    Số nuclêôtit của mARN : (560 ×100) : 28 = 2000 nuclêôtit.

Số nuclêôtit của mARN bằng số nuclêôtit trên mạch khuôn thuộc vùng mã hoá của gen. Vậy, chiều dài đoạn ADN mã gốc tổng hợp nên phân tử mARN là :

2000 × 3,4 Å = 6800  Å

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan