Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho hai vec tơ  không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Có hay không một vec tơ cùng phương với hai vec tơ đó?

Giải

Có. Đó là véc tơ không.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan