Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế, xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho

Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 cái ghế, xếp thành hàng ngang. Tính xác suất sao cho

a)      Đứa bé ngồi giữa hai người đàn bà;

b)      Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông.

Giải:

Không gian mẫu gồm các hoán vị của 6 người. Vậy \(n\left( \Omega  \right) = 6!\)

Kí hiệu A là biến cố : “ Đứa bé được xếp giữa hai người đàn bà ”;

             B là biến cố : “ Đứa bé được xếp giữa hai người đàn ông ”.

a)      Để tạo nên một cách xếp mà đứa bé được xếp giữa hai người đàn bà, ta tiến hành như sau :

-          Xếp đứa bé ngồi vào ghế thứ hai đến ghế thứ năm. Có 4 cách.

-          Ứng với mỗi cách xếp đứa bé, có 2 cách xếp hai người đàn bà.

-          Khi đã xếp hai người đàn bà và đứa bé, xếp ba người đàn ông vào các chỗ còn lại. Có 3! cách.

Theo quy tắc nhân, ta có \(n\left( A \right) = 4.2.3! = 48\).

Từ đó: \(P\left( A \right) = {{48} \over {6!}} = {1 \over {15}}\)

b)      Để tạo nên một cách xếp mà đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông, ta tiến hành như sau :

-          Xếp đứa bé vào các ghế thứ hai đến thứ năm. Có 4 cách.

-          Chọn hai trong số ba người đàn ông. Có \(C_3^2 = 3\) cách.

-          Xếp hai người đàn ông ngồi hai bên đứa bé. Có 2 cách.

-          Xếp ba người còn lại vào ba chỗ còn lại. Có 3! cách. Theo quy tắc nhân, ta có

\(n\left( B \right) = 4.C_3^2.2.3! = 144\)

Vậy \(P\left( B \right) = {{144} \over {6!}} = {1 \over 5}\)                 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan