Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.1 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
3.6 trên 32 phiếu

Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

1.1. Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

a)  phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học.

b) phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hoá học

Trả lời                   

a) Điều chế bằng phương pháp hoá hợp : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO.

\(\eqalign{
& 2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O \cr
& S + {O_2} \to S{O_2} \cr
& 2Cu + {O_2} \to 2CuO \cr
& C + {O_2} \to C{O_2} \cr
& 2Ca + {O_2} \to 2CaO \cr
& 2Mg + {O_2} \to 2MgO \cr} \)

b) Điều chế bằng phương pháp phân huỷ : CuO, CO2, CaO, MgO.

Thí dụ :

\(CuC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuO + C{O_2}\)

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

\(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan