Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học ?

 Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học ?
A. \({}_{18}^{40}X,{}_{19}^{40}Y\)
B. \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\)
C. \({}_{6}^{14}X,{}_{7}^{14}Y\)
D. \({}_{9}^{19}X,{}_{20}^{10}Y\)

Lời giải:

Đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học tức là cùng số hiệu nguyên tử Z. Chỉ có \({}_{14}^{28}X,{}_{14}^{29}Y\) là hợp lí
Đáp án B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan