Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.23 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Hãy viết phương trình của đường thẳng d1 là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(2x + y - 4 = 0\).

a)  Hãy viết phương trình của đường thẳng d1  là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3

b) Hãy viết phương trình của đường thẳng d2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-1; 2) tỉ số k = -2

Giải:

a)  Lấy hai điểm \(A\left( {0;4} \right)\) và \(B\left( {2;0} \right)\) thuộc d. Gọi \(A',B'\) theo thứ tự là ảnh của A và B qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3. Khi đó ta có

\(\overrightarrow {OA'}  = 3\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB'}  = 3\overrightarrow {OB} \).

Vì \(\overrightarrow {OA}  = \left( {0;4} \right)\) nên \(\overrightarrow {OA'}  = \left( {0;12} \right)\). Do đó \(A' = \left( {0;12} \right)\). Tương tự \(B' = \left( {6;0} \right)\); \(d_1\) chính là đường thẳng A'B' nên nó có phương trình

\({{x - 6} \over { - 6}} = {y \over {12}}\) hay \(2{\rm{x}} + y - 12 = 0\).

b)  Có thể giải tương tự như câu a) . Sau đây ta sẽ giải bằng cách khác.

Vì \({d_2}\parallel d\) nên phương trình của \(d_2\) có dạng \(2{\rm{x}} + y + C = 0\): . Gọi \(A' = \left( {x';y'} \right)\) là ảnh của A qua phép vị tự đó thì ta có:

\(\overrightarrow {IA'}  =  - 2\overrightarrow {IA} \) hay \(x' + 1 =  - 2,y' - 2 =  - 4\)

Suy ra \(x' =  - 3,y' =  - 2\)

Do A' thuộc \(d_2\) nên \(2.\left( { - 3} \right) - 2 + C = 0\). Từ đó suy ra C = 8

Phương trình của \(d_2\) là \(2{\rm{x}} + y + 8 = 0\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan