Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.24 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm

Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa  điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100m/s hết 2h 20 min. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay hết 2h 30 min. Xác định vận tốc của gió.

Giải:

Khoảng cách AB là :

\(s = vt = 100.(2.3600 + 60.20) \)\(\,= 840000m = 840km\)

Khi trở về thời gian bay là t’ = 2h 30 min, lớn hơn 10 min do có gió cản.

Gọi vận tốc gió là \({v_G}\) , ta có:

                      \(s=(v - {v_G}).t’\)

\(840000 = (100 - {v_G}).(2.3600+30.60)\)
Từ đó tính được  \({v_G}\):

\({v_G}=6,66\;m/s.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan