Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.25 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Trên một con sông chảy với vận tốc không đổi 0,5m/s

Trên một con sông chảy với vận tốc không đổi 0,5m/s , ột bạn học sinh bới ngược dòng 1 km rồi ngay lập tức bơi quay trờ lại về vị trí ban đầu. Hỏi thời gian bơi của học sinh là bao nhiêu.? Biết rằng trong nước lặng bạn đó bơi với vận tốc 1,2 m/s. Hãy so sánh với thời gian bạn có thể bơi được trong dòng sông lặng yên ( không chảy).

Giải:

Thời gian bơi ngược dòng là:

\({t_1} = \dfrac{{1000}}{{(1,2 - 0,5)}} = \dfrac{{1000}}{{0,7}}s\)

Thời gian bơi xuôi dòng là:

\({t_2} = \dfrac{{1000}}{{(1,2 + 0,5)}} = \dfrac{{1000}}{{1,7}}s\)

Thời gian bơi cả đi cả về là :

\(t = {t_1} + {t_2} = \dfrac{{1000}}{{0,7}} + \dfrac{{1000}}{{1,7}}\)\(\, = 2016,8s = 33,6\min  \)

Nếu sông yên lặng thì thời gian bơi đi và về là:

\(t' = \dfrac{{2000}}{{1,2}} = 1666,67s = 27,78\min  \).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan