Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 12.9 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho các dòng điện tức thời

12.9. Cho các dòng điện tức thời

\(\eqalign{
& {i_1} = 5\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3}} \right)A \cr
& \,{i_2} = 8\cos \left( {100\pi t + {\pi \over 6}} \right)A \cr
& \,{i_3} = 4\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - {\pi \over 4}} \right)A \cr} \)

Xác định những thời điểm tại đó các cường độ dòng điện trên đây đạt :

a. giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

b. giá trị cực đại

c. giá trị 0.

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Thời điểm i đạt cực đại hoặc cực tiểu

Thời điểm i đạt cực đại

Thời điểm i đạt giá trị 0

Dòng i1

\(\eqalign{
& 100\pi t - {\pi \over 3} = k\pi \cr
& t = {1 \over {100\pi }}\left( {k\pi + {\pi \over 3}} \right) \cr} \)

\(\eqalign{
& 100\pi t - {\pi \over 3} = 2k\pi \cr
& t = {1 \over {100\pi }}\left( {2k\pi + {\pi \over 3}} \right) \cr} \)

\(\eqalign{
& 100\pi t - {\pi \over 3} = \left( {2k + 1} \right){\pi \over 2} \cr
& t = {1 \over {100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right){\pi \over 2} + {\pi \over 3}} \right] \cr} \)

Dòng i2

 \(t = {1 \over {100\pi }}\left( {k\pi  - {\pi  \over 6}} \right)\)  \(t = {1 \over {100\pi }}\left( {2k\pi  - {\pi  \over 6}} \right)\)  \(t = {1 \over {100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right){\pi  \over 2} - {\pi  \over 6}} \right]\)

Dòng i3

 \(t = {1 \over {100\pi }}\left( {k\pi  + {\pi  \over 4}} \right)\)  \(t = {1 \over {100\pi }}\left( {2k\pi  + {\pi  \over 4}} \right)\)  \(t = {1 \over {100\pi }}\left[ {\left( {2k + 1} \right){\pi  \over 2} + {\pi  \over 4}} \right]\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan