Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15.29 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuS04

Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuS04. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat.

Trả lời              

Khối ượng thanh sắt tăng: \({{50 \times 4} \over {100}} = 2(gam)\). Gọi khối lượng sắt tác dụng là x gam

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\) 

56 gam                                        64 gam

x gam                                          \({{64x} \over {56}}gam\)    

Theo phương trình hóa học trên và đề bài, ta có:

  \({{64x} \over {56}}\) - x = 2    

\( \Leftrightarrow \) 64x -56x = 56 x 2

8x = 112 -------> x = 14 (gam) ; \({n_{Fe}}\) =14 : 56 = 0,25 (mol)

Vậy khố lượng Cu sinh ra là 16 gam 

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\)

0,25 mol                 0,25 mol 

\({C_M}(FeS{O_4}) = {{0,25} \over {0,5}} = 0,5(M)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan