Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.53 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Xác định X, Y.

 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Xác định X, Y.

Lời giải:

X : Các phân lớp p của X có 7 e → có 2 phân lớp p →\(2p^6\) và \(3p^1\)
→ Cấu hình e của X :\( ls^22s^22p^63s^23p^1\) → z = 13 (Al)

Số hạt mang điện của X là \(2Z_X\) = 26 → Số hạt mang điện của Y : 26 + 8 = 34 → \(Z_Y\) = 17 (Cl).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan