Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15.8 Trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat. Phản ứng xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6 gam.

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng đồng đã phản ứng

Trả lời            

Cách 1 :

Cu + 2AgNO3    ---------- > Cu(NO3)2 + 2Ag

64 gam                                                   2 x 108 gam

x gam                                                      x’ gam 

\({x^,} = {{2 \times 108 \times x} \over {64}}\)

\((6 - x) + ({{2 \times 108} \over {64}} \times x) = 13,6\) => x = 3,2 (gam)

Cách 2 : Khối lượng kim loại tăng : 13,6 - 6 = 7,6 (gam)

Cu + 2AgNO3 -------->  Cu(NO3)2 + 2Ag

mol                                                 2 mol

x mol                                              2x mol

\((2x \times 108) - 64x = 7,6\)

\(152x = 7,6 \to x = 0,05 \to {m_{Cu}} = 3,2(gam)\)

    

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan