Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.83 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Liti tự nhiên có hai đồng vị. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94. Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ?

Liti tự nhiên có hai đồng vị : \({}_3^7Li\) và \({}_3^6Li\)
Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.
Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ?
(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

Lời giải:

Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị \({}^7Li\), thành phần phần trăm của đồng vị \({}^6Li\) sẽ là : 100 – x. Từ đó ta có phương trình :
\({{x.7 + \left( {100{\rm{ }} - {\rm{ }}x} \right).6} \over {100}} = 6,94\)
Giải ra ta được x = 94 (94% \({}^7Li\)) và 100 - x = 6 (6% \({}^6Li\)).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan