Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19.10 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.

Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2S04 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b)  Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4loãng nói trên để hoà tan sắt?

Trả lời        

   \({n_{Fe}} = {{0,56} \over {56}} = 0,01(mol)\)       

a) \(Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to FeS{O_4}\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}\)

   1 mol             1 mol           1 mol               1mol 

   0,01 mol        0,01 mol      0,01 mol          0,01 mol

b) Khối lượng muối FeS04 tạo thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Thể tích khí hiđro sinh ra : 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) Khối lượng H2S04 cần dùng : 100 gam dd có 19,6 gam H2SO4 nguyên chất 

   

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan