Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số 5432* thỏa mãn điều kiện: a) chia hết cho 3. b) chia hết cho 9. c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Câu hỏi:

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {5432*} \) thỏa mãn điều kiện:

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp: 

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết của 3 và 9 (tổng các chữ số) để suy ra chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị).

Lời giải:

a) * có thể là 1, 4, 7 thì số \(\overline {5432*} \) chia hết cho 3.

b) * có thể là 4 thì số \(\overline {5432*} \) chia hết cho 9

c) * có thể là 1, 7 thì số \(\overline {5432*} \) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan