Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 60 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hình sau đây cho biết thu nhập, chi tiêu và tiền để dành của gia đình bạn An trong tháng 11.

Bài 2 trang 60 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình sau đây cho biết thu nhập, chi tiêu và tiền để dành của gia đình bạn An trong tháng 11.

Trong tháng 12, thu thập của gia đình bạn An giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% (so với tháng 11). Hỏi tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được không? Nếu được thì để dành được bao nhiêu?

Trả lời:

Tháng 12 thu nhập giảm 10% nên có thu nhập là:

20 000 000 – 20 000 000 . 10% = 18 000 000 (đồng)

Chi tiêu lại tăng 10% nên có chi tiêu là:

12 000 000 + 12 000 000 . 10% = 13 200 00 (đồng)

Vậy tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được:

18 000 000 – 13 200 000 = 4 800 000 (đồng)

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan