Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 60 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Mẹ bạn Bình gửi 120 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm.

Bài 5 trang 60 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mẹ bạn Bình gửi 120 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm. Hỏi sau hai năm mẹ bạn Bình nhận được bao nhiêu tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng dồn vào vốn để tính lãi cho năm sau.

Trả lời:

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm đầu tiên là:

\(120\;000\;000.\;7\% .\;\frac{{12}}{{12}} = 8\;400\;000\)(đồng)

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau năm thứ hai là:

\(\left( {120\;000\;000 + 8\;400\;000} \right).\;7\% .\;\frac{{12}}{{12}} = 8\;988\;000\)(đồng)

Số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau hai năm là:

\(8\;400\;000 + 8\;988\;000 = 17\;388\;000\)(đồng)

Vậy số tiền lãi mẹ bạn Bình nhận được sau hai năm là: 17 388 000 đồng.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan