Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 61 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Mẹ bạn Linh gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 150 ngày, khi rút ra mẹ bạn Linh nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Bài 6 trang 61 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mẹ bạn Linh gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 150 ngày, khi rút ra mẹ bạn Linh nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi : 360.

Bước 2: Tính tổng cả vốn lẫn lãi mà mẹ bạn Linh nhận được.

Trả lời:

Cách tính tiền lãi không có kì hạn là:

Tính số tiền lãi = Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × số ngày thực gửi : 360.

Số tiền lãi mẹ bạn Linh nhận được là:

500 . 0,6% . 150/360 = 1,25 (triệu đồng).

Số tiền cả vốn lẫn lãi mẹ Linh nhận được là:

500 + 1,25 = 501,25 (triệu đồng).

Vậy số tiền cả vốn lẫn lãi mẹ Linh nhận được là: 501,25 triệu đồng.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan