Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 60 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Có hai cửa hàng bán bánh trung thu. Ở cửa hàng thứ nhất, nếu khách mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh. Ở cửa hàng thứ hai, nếu khách mua một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó, sau đó được tặng thêm hai cái nữa.

Bài 4 trang 60 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Có hai cửa hàng bán bánh trung thu. Ở cửa hàng thứ nhất, nếu khách mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh. Ở cửa hàng thứ hai, nếu khách mua một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó, sau đó được tặng thêm hai cái nữa. Hỏi nên mua bánh trung thu ở cửa hàng nào sẽ được lợi hơn? Biết giá gốc mỗi cái bánh ở cả hai cửa hàng đều là 120 000 đồng.

Phương pháp:

Để so sánh xem mua ở cửa hàng nào lợi hơn, ta quy về so sánh giá tiền mỗi cái bánh sau khi mua.

Trả lời:

Ở cửa hàng thứ nhất (mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh), nếu bỏ ra 120 000 đồng sẽ mua được 4 cái bánh.

Do đó, giá tiền mỗi cái bánh trung thu ở cửa hàng thứ nhất là:

120 000 : 4 = 30 000 (đồng).

Ở cửa hàng thứ hai (một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó và tặng thêm hai cái nữa).

Nên ta phải trả 120 000. 50% = 60 000 (đồng) và được tổng cộng 3 cái bánh.

Do đó giá mỗi cái bánh trung thu ở cửa hàng thứ hai là:

60 000 : 3 = 20 000 (đồng).

Vì giá tiền mỗi cái bánh trung thu ở cửa hàng thứ hai rẻ hơn cửa hàng thứ nhất (20 000 đồng < 30 000 đồng)

Vậy mua bánh trung thu ở cửa hàng thứ hai sẽ được lợi hơn.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan