Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 20 tiết 4 trang 75, 76 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính. Nối (theo mẫu). Viết số thích hợp vào chỗ trống. Nhà bạn Hoa nuôi một đàn thỏ có 18 con. Mùa hè vừa rồi, đàn thỏ đẻ thêm 12 con thỏ nữa. Hỏi nhà bạn Hoa có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Câu 1 (Bài 20, tiết 4) trang 75, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tính.

73 + 7 = .......                                                 64 + 26 = .......

15 + 38 = ......                                                43 + 18 = .......

Phương pháp:

Tính rồi ghi kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính cộng, kết quả như sau:

73 + 7 = 80                                        64 + 26 = 90

15 + 38 = 53                                      43 + 18 = 61

Câu 2 (Bài 20, tiết 4) trang 76, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) kết quả các phép cộng ghi trên cánh diều rồi nối với các số tương ứng trên tia số.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính:

20 + 40 = 60, 37 + 48 = 85, 45 + 45 = 90, 90 + 10 = 100

Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 20, tiết 4) trang 76, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ trống.

Phương pháp:

Tính kết quả các phép cộng theo chiều mũi tên rồi viết kết quả vào chỗ trống cho thích hợp.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính:

a) 26 + 37 = 63, 63 + 17 = 80

b) 26 + 17 = 43, 43 + 37 = 80

Em điền kết quả vào ô trống như sau:

Câu 4 (Bài 20, tiết 4) trang 76, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Nhà bạn Hoa nuôi một đàn thỏ có 18 con. Mùa hè vừa rồi, đàn thỏ đẻ thêm 12 con thỏ nữa. Hỏi nhà bạn Hoa có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phương pháp:

Số con thỏ nhà bạn Hoa = Số con thỏ lúc đầu + Số con thỏ đẻ thêm.

Lời giải:

Nhà bạn Hoa nuôi một đàn thỏ có 18 con. Đàn thỏ đẻ thêm 12 con thỏ nữa. Để tính tất cả số thỏ nhà bạn Hoa, em thực hiện phép tính cộng 18 + 12 = 30 con thỏ.

Em trình bày như sau:

Bài giải

Nhà bạn Hoa có tất cả số con thỏ là:

18 + 12 = 30 (con)

Đáp số: 30 con thỏ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan