Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23.8 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Một quả lựu đạn, đang bay theo phương ngang với vận tốc 10 m/s, bị nổ , và tách thành hai mảnh có trọng lượng 10 N và 15 N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s. Lấy g ~ 10 m/s2. Xác định vận tốc và phương chuyển động của mảnh nhỏ.

Một quả lựu đạn, đang bay theo phương ngang với vận tốc 10 m/s, bị nổ , và tách thành hai mảnh có trọng lượng 10 N và 15 N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s. Lấy g ~ 10 m/s2. Xác định vận tốc và phương chuyển động của mảnh nhỏ.

Hướng dẫn trả lời:

Hệ vật gồm hai mảnh của quả lựu đạn là hệ cô lập, do không chịu tác dụng của ngoại lực, nên động lượng của hệ vật bảo toàn.

Trước khi nổ, hai mảnh của quả lựu đạn đều chuyển động với vận tốc v0, nên hệ vật có tổng động lượng : p0 = (m1 + m2)v0.

Sau khi nổ, hệ vật có tổng động lượng : p = m1v1 + m2v2

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ vật, ta có

p = p0 => m1v1 + m2v2 = (m1 + m2)v0

suy ra:  \({v_1} = {{({m_1} + {m_2}){v_0} - {m_2}{v_2}} \over {{m_1}}}\)

Thay số, ta tìm được :

\({v_1} = {{({m_1} + {m_2}){v_0} - {m_2}{v_2}} \over {{m_1}}} = {{(1,0 + 1,5).10 - 1,5.25} \over {1,0}} = - 12,5(m/s)\)

Dấu (-) chứng tỏ sau khi nổ, vận tốc v1| của mảnh nhỏ ngược hướng với vận tốc ban đầu v0 của quả lựu đạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan