Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm \(O\) cố định và hai vec tơ \(\overrightarrow u \,,\,\overrightarrow v \) cố định. Với mỗi số \(m\) ta xác định điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow u  + (1 - m)\overrightarrow v \). Tìm tập hợp các điểm \(M\) khi \(m\) thay đổi.

Giải

Lấy hai điểm \(A, B\) sao cho \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow u \,,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow v \) thì theo bài 26, ta có  \(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow u  + (1 - m)\overrightarrow v \) khi và chỉ khi m nằm trên đường thẳng \(AB\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan