Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 29 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 29 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) và trung tuyến \(AM\). Một đường  thẳng song song với \(AB\) cắt các đoạn thẳng \(AM, AC, BC\) lần lượt tại \(D, E, F\). Một điểm \(G\) nằm trên cạnh \(AB\) sao cho \(FG//AC\). Chứng minh rằng hai tam giác \(ADE\) và \(BFG\) có diện tích bằng nhau.

Giải

 

Ta đặt \(\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow a \,\,;\,\,\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow b \). \(\overrightarrow {CM}  = \dfrac{{\overrightarrow b }}{2}\). Vì E nằm trên đoạn thẳng \(AC\) nên có số k sao cho \(\overrightarrow {CE}  = k\overrightarrow {CA}  = k\overrightarrow a \), với \(0<k<1\). Khi đó \(\overrightarrow {CF}  = k\overrightarrow {CB}  = k\overrightarrow b \).

Điểm \(D\) nằm trên \(AM\) và \(EF\) nên có hai số \(x, y\) sao cho

\(\overrightarrow {CD}  = x\overrightarrow {CA}  + (1 - x)\overrightarrow {CM}\)

\(  = y\overrightarrow {CE}  + (1 - y)\overrightarrow {CF} \)

hay \(x\overrightarrow a  + \dfrac{{1 - x}}{2}\overrightarrow b  = ky\overrightarrow a  + k(1 - y)\overrightarrow b .\)

Vì hai vec tơ \(\overrightarrow a \,,\,\,\overrightarrow b \) không cùng phương nên \(x = ky\,,\,\,\dfrac{{1 - x}}{2} = k(1 - y)\). Suy ra \(x=2k-1\), do đó \(\overrightarrow {CD}  = (2k - 1)\overrightarrow a  + (1 - k)\overrightarrow b \).

Ta có \(\overrightarrow {ED}  = \overrightarrow {CD}  - \overrightarrow {CE}\)

\(= (2k - 1)\overrightarrow a  + (1 - k)\overrightarrow b  - k\overrightarrow a\)

\(  = (1 - k)(\overrightarrow b  - \overrightarrow a ) = (1 - k)\overrightarrow {AB} \)

Chú ý rằng vì \(\overrightarrow {CF}  = k\overrightarrow {CB} \) nên \(\overrightarrow {AG}  = k\overrightarrow {AB} \) hay \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BG}  = k\overrightarrow {AB} \), suy ra \((1 - k)\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {GB} \).

Do đó ED=GB. Như vậy hai tam giác ADE và BFG có các cạnh đáy ED và GB bằng nhau, chiều cao bằng nhau (bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song) nên có diện tích bằng nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan