Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 27.4 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

a) \(C\buildrel {(1)} \over\longrightarrow C{O_2}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow CaC{O_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CaO\buildrel {(4)} \over\longrightarrow Ca{(OH)_2}\buildrel {(5)} \over\longrightarrow Ca{(HC{O_3})_2}\)

b) \(F{e_2}{O_3}\buildrel {(1)} \over\longrightarrow Fe\buildrel {(2)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(3)} \over\longrightarrow Fe{(OH)_3}\buildrel {(4)} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

\(Fe\buildrel {(5)} \over\longrightarrow FeC{l_2}\buildrel {(6)} \over\longrightarrow Fe{(OH)_2}\)

Trả lời                        

  Phương trình háo học :

a)  

\((1)C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2}\)

\((2)C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{Ô_3} \downarrow  + {H_2}O\)

\((3)CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

\((4)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\((5)Ca{(OH)_2} + 2C{O_2} \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

b) 

\((1)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

(hoặc viết \(F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\) )

\((2)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeCl\)

\((3)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((4)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\((5)Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

\((6)FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan