Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho số tự nhiên gồm bốn chữ số 5a3b. a) Viết cấu tạo thập phân của số này. b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Câu hỏi:

Cho số tự nhiên gồm bốn chữ số \(\overline {5a3b} \)

a) Viết cấu tạo thập phân của số này.

b) Tìm a và b sao cho số này là số lẻ nhỏ hơn 5033.

Phương pháp:

a. Viết cấu tạo thập phân

b. Từ so sánh \(\overline {5a3b} \)< 5033 suy ra các giá trị có thể có của a và b, thêm điều kiện là số lẻ để kết luận.

Lời giải:

a) \(\overline {5a3b} \)= 5.1000 + a. 100 + 3. 10 + b

b) Ta có: \(\overline {5a3b} \)< 5033 suy ra a \( \le \) 0. Vậy a = 0.

Tiếp tục so sánh \(\overline {503b} \)< 5033 ta suy ra b = {1; 2}, Mà \(\overline {5a3b} \) là số lẻ nên b lẻ, do đó b = 1.

Vậy số cần tìm là 5031.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan