Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 24.(x – 16) = 12^2; b) (x^2 – 10) : 5 = 3.

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(24.(x - 16) = {12^2}\)

b) \(({x^2} - 10):5 = 3\)

Lời giải:

a) \(24.(x - 16) = {12^2}\)     

     \(\begin{array}{l}24.(x - 16) = 144\\x - 16 = 144:24\\x - 16 = 6\\x = 6 + 16\\x = 22.\end{array}\)

Vậy x = 22.

b) \(({x^2} - 10):5 = 3\)

\(\begin{array}{l}{x^2} - 10 = 3 \times 5\\{x^2} - 10 = 15\\{x^2} = 15 + 10\\{x^2} = 25\\x = 5.\end{array}\)

Vậy x = 5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan