Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của dãy phép tính sau có tận cùng là chữ số nào. 2021 . 2022 . 2023 . 2024 + 2025 . 2026 . 2027 . 2028 . 2029

Câu hỏi:

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của dãy phép tính sau có tận cùng là chữ số nào.

2021 . 2022 . 2023 . 2024 + 2025 . 2026 . 2027 . 2028 . 2029

Phương pháp:

Bước 1: Tìm chữ số tận cùng của từng số hạng, trong đó mỗi số hạng lại là một tích, chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số tận cùng.

Bước 2. Tìm chữ số tận cùng của tổng 2 chữ số hàng đơn vị.

Lời giải:

Xét tích 2021.2022.2023.2024 có chữ số tận cùng của tích 1.2.3.4  (= 24) là chữ số 4.

Xét tích 2025.2026.2027.2028.2029 là chữ số tận cùng của tích 5.6.7.8.9 (= 15120) là chữ số 0.

Vậy chữ số tận cùng của tổng cần tìm là chữ số 4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan