Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho B = 121 – 110 + 99 – 88 + … + 11 + 1. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết B có chia hết cho 11 hay không.

Câu hỏi:

Cho B = 121 – 110 + 99 – 88 + … + 11 + 1.

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết B có chia hết cho 11 hay không.

Phương pháp:

Nhận xét tính chia hết của từng số hạng. Từ đó suy ra tính chia hết biểu thức.

Lời giải:

Xét biểu thức B, ta có:

121 = 11.11 chia hết cho 11

110 = 11.10 chia hết cho 11

99 = 11.9 chia hết cho 11

88 = 11.8 chia hết cho 11

11 chia hết cho 11

Do đó 121 - 110 + 99 - 88 + … + 11 chia hết cho 11

Mà 1 không chia hết cho 11

 biểu thức B có 1 số hạng không chia hết cho 11, các số hạng khác đều chia hết cho 11

Vậy B không chia hết cho 11.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan