Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm số thích hợp thay cho dấu * để số 2020* thỏa mãn điều kiện: .... a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5; c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Câu hỏi:

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {2020*} \) thỏa mãn điều kiện

a) chia hết cho 2.

b) chia hết cho 5.

c) chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, do đó * có thể là: 0, 2, 4, 6, 8

b) Các số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5, do đó * có thể là: 0 hoặc 5.

c) Vì \(\overline {2020*} \) chia hết cho 2 nên * có thể là: 0, 2, 4, 6, 8

Mà  \(\overline {2020*} \) chia hết cho 5 nên * có thể là: 0 hoặc 5

\( \Rightarrow \)* chỉ có thể là 0.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan