Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Có thể chia đều 20 quả cam, 28 quả quýt và 10 quả xoài vào 5 túi mà không cắt quả nào được không?

Câu hỏi:

Có thể chia đều 20 quả cam, 28 quả quýt và 10 quả xoài vào 5 túi mà không cắt quả nào được không?

Phương pháp: 

Xét tính chia hết của số quả từng loại, nếu có 1 loại quả không thể chia đều thì kết luận không. Ngược lại, nếu cả 3 loại quả đều chia đều được thì ta tính số quả mỗi loại khi sau khi chia đều.

Lời giải:

Ta có 20 có chữ số tận cùng là 0 nên 20 chia hết cho 5. Do đó có thể chia đều 20 quả cam vào 5 túi.

10 có chữ số tận cùng là 0 nên 10 chia hết cho 5. Do đó có thể chia đều 10 quả xoài vào 5 túi.

Riêng 28 có chữ số tận cùng là 8 nên 28 không chia hết cho 5. Do đó không thể chia đều 28 quả quýt vào 5 túi.

Vậy không thể chia đều 20 quả cam, 28 quả quýt và 10 quả xoài vào 5 túi mà không cần cắt quả nào.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan