Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3 trang 214 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm đã chỉ ra :

Tìm đạo hàm của hàm số tại điểm đã chỉ ra :

a) \(f\left( x \right) = {{\sqrt {x + 1} } \over {\sqrt {x + 1}  + 1}},\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,f'\left( 0 \right) = ?\)

b) \(y = {\left( {4x + 5} \right)^2},\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y'\left( 0 \right) = ?\)

c) \(g\left( x \right) = \sin 4x\cos 4x,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,g'\left( {{\pi  \over 3}} \right) = ?\)

Giải:

a) \({1 \over 8}\) ;                                 b) 40 ;                       c) -2

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan