Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Thay chữ số thích hợp vào dấu * để được mỗi số sau là: a) hợp số: 2*, 3*; b) số nguyên tố: 1*, 4*

Câu hỏi:

Thay chữ số thích hợp vào dấu * để được mỗi số sau là:

a) hợp số: \(\overline {2*} ;\overline {3*} \)

b) số nguyên tố: \(\overline {1*} ;\overline {4*} \)

Lời giải:

a) hợp số: 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39

b) số nguyên tố: 11; 13; 17; 19; 41; 43; 47.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan